Ons privacybeleid
Vevola Vastgoed Beheer en aangesloten bedrijven handelende onder de naam Vevola Vastgoed Beheer verklaren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en deze tevens te beschermen tegen inbreuk door derden. Het verstrekken of het geven van inzage in uw persoonsgegevens aan derden zal nooit eerder plaatsvinden nadat de betreffende persoon daartoe toestemming heeft gegeven.

Verwerking van uw gegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door bovengenoemde verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij overeenkomsten, zoals verzekeringsovereenkomsten en hypotheekovereenkomsten; het bemiddelen in en bij aan- en verkoop van particulier en zakelijk onroerend goed; het bemiddelen in en bij aan- en verhuur van particulier en zakelijk onroerend goed; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Indien u het niet op prijs stelt dat de door uw verstrekte persoonsgegevens verwerkt of gebruikt worden voor marketingactiviteiten dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt ons dit laten weten door middel van een schriftelijk/digitaal verzoek naar: Vevola Vastgoed Beheer te Schiedam via info@vevola.nl

Het gebruik van deze site
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u een betere en hoogwaardiger dienstverlening aan te kunnen bieden.

Overige bepaling
Vevola Vastgoed Beheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de tekst van dit privacystatement aan te brengen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te oud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.